Francúzsky dedič trónu Ľudovít XX. sa zúčastnil spomienkovej omše za svojho predka

28.03.2018

Na 224. výročie popravy kráľa Ľudovíta XVI. sa v sobotu francúzski rojalisti zhromaždili na námestí Place de la Révolution (v súčasnosti námestie Place de la Concorde). Chceli si pripomenúť jeho smrť. V bazilike Saint-Denis, princ Ľudovít XX., vojvoda z Anjou a nástupca francúzskych kráľov, sa s manželkou princeznou Marie-Marguerite zúčastnili na spomienkovej omši.

Skupina ľúdí, ktorá sa zhromaždila na námestí Place de la Révolution, dejiskom kráľovej popravy, mávali vlajkami s kvetom hearaldickej ľalie - symbolom kráľovského Francúzska. Vojvoda predniesol prejav, čím si uctil pamiatku padlej monarchie. Ľudovít XVI. bol popravený gilotínou 21. januára 1793, po piatich mesiacoch väznenia v rukách anti-katolíckych jakobínov. Revolucionári, ktorí boli silno ovplyvnení slobodomurárstvom, protestovali proti ancien régime (tak nazýval kráľovstvo). Tento režim prezentovala katolícka Cirkev a katolícka monarchia.

Vražda kráľa Ľudovíta XVI. viedla k vláde teroru, k ročnému obdobiu krvavého prenasledovania katolíckych kňazov, veriacich, ako aj laikov, ktorí zostali verní monarchii. (Revolucionári) odmietli katolicizmu ako štátne náboženstvo, určili svetský humanizmus ako oficiálne štátne náboženstvo, vyzdvihli bohyňu "Rozumu" v katedrále Notre Dame (premenovaný na Chrám človeka) v búrlivej ceremónii, počas ktorej bol znesvätený hlavný oltár a kostol (prostitútka bola postavená na oltár a obdivovaná ako symbol Rozumu - editor).

Vláda teroru sa skončila po vyvraždení státisícov katolíkov - gilotínou, topením, zastrelením, upálením. Všetko bolo zavŕšené posledným hrdinským obetovaním 16 karmelitánok, ktoré kvôli ukončeniu krvipreliatia ponúkli svoj život gilotíne. 10 dní po ich sťatí, Maximilian Robespierre - hlavný architekt násilného režimu - bol popravený na tom istom mieste 28. júla 1794. Tento čin ukončil vládu teroru.

Princ Ľudovít XX., hlava rodu Bourbonovcov, široko akceptovaný dedič francúzského trónu spätne zistil, že jeho rodokmeň siaha až k Hugovi Kapetovi, prvému kráľovi Francúzska. Ako starší potomok kráľa Ľudovíta XVI. prostredníctvom jeho vnuka, španielského kráľa Filipa 5., vďaka Legitimistov (rozkol francúzskych monarchistov, ktorí potvrdili jeho nárok na trón) tvrdil, že on je náležite urodzený kráľ Ľudovít XX.

Zdanlivý znak božskej náklonnosti sú jeho narodeniny (25. apríla 1974), pretože sa zhodujú s narodením kráľa sv. Ľudovíta - katolíckeho svätca, ktorý je považovaný za najväčšieho kráľa Francúzska - 760 rokov ku predchádzajúcemu dňu 25. apríla 1214. Za iných okolností, otec Ľudovíta Alfonza, Alfonzo Bourbonský (predchádzajúci dedič trónu), zomrel tým istým spôsobom a v tom istom mesiaci ako jeho predchodca - kráľ Ludovít XVI. - sťatím hlavy (počas lyžovačky v januári 1989 narazil krkom do kábla).

Ďalšie dva rojalistické rozkoly - Orleanisti a Bonapartisti - podporujú nároky predchodcov rodu Orleans a rodu Bonaparte. Legitimisti odmietli uznať oba z týchto rodov za legitímny a tým teda žiadneho potomka za právoplatného kráľa. Súčasný adept z rodu Orleans, Henri, Come de Paris, potomok kráľa Ľudovíta Filipa, ilegálne zasadol na trón počas Júlovej revolúcie v roku 1830. Ani Napoleon Bonaparte nie je považovaný sa legitímneho panovníka Francúzska, pretože trón obsadil skôr násilne ako cestou rodokmeňa.

Ľudovít Alfonz a jeho manželka sú oddaní veriaci. Často navštevujú katolícke slávnosti, napríklad návštívili pápeža Benedikta v Paríži v roku 2008, kde Svätý Otec slúžil sv. omšu v Hôtel des Invalides. Potom prezident Nicholas Sarkozy pozval kráľovský pár, aby sa zúčastnili jeho prejavu venovanom pápežovi (uchádzač o trón z rodu Orleans nebol pozvaný).

Ľudovít Alfonz v roku 2013 vystúpil na obranu rodiny proti "manželstvu" homosexuálov, kde povedal: "Deti potrebujú matku a otca. Je to nevyvrátiteľné. Prečo máme legalizovať systém, ktorý produkuje neprítomnosť, stratu jedného z dvoch?"

Kvôli zverejneniu deklarácie v januári 2013 sa na nátlak vlády ohľadom legalizácie manželstva rovnakého pohlavia vyjadril:

My, politickí lídri, nemôžeme prevziať zodpovednosť za predefinovanie stálych zákonov ľudskej prirodzenosti. Iste, musíme sa sústavne prispôsobovať evolúcii spoločnosti. Ale určité nemenné zákony ako únia medzi mužom a ženou ako základom rodiny, a nimi ako učiteľmi ich detí nemôžu byť spochybňované.

V rozhovore chválil Manif Pour Tous, každoročný pochod ktorého sa zúčastňujú milióny pro-rodinných podporovateľov a v uliciach Paríža diskutujú o osude Francúzska:

Pamätajme, že sme krajinou sv. Jany z Arku. V tom čase to bolo okupované Francúzsko, ktoré sa vzdalo zahraničným mocnostiam s jeho ignorovanými základnými právami. Neskôr sa mu podarilo znova získať slávu v priebehu svojej histórie, podporované dynastiou a energiou obyvateľov. Takisto sa mu podarilo vybudovať úplne prvý európsky národ na niekoľko storočí. Často sa stáva po úplnom úpadku, že potom znova povstane. Minuloročné demonštrácie ponúkli silné a povzbudzujúce svedectvo, plné nádeje a prísľubu (na lepší) zajtrajšok.

https://www.lifenews.sk/content/franc%C3%BAzsky-dedi%C4%8D-tr%C3%B3nu-%C4%BEudov%C3%ADt-xx-sa-z%C3%BA%C4%8Dastnil-spomienkovej-om%C5%A1e-za-svojho-predka