Ľudovítovi XX. sa narodil syn: "Henry" ... žeby prorokovaný bl.Emmerichovou?)

01.08.2019

"Som veľmi šťastný, s princeznou Marie-Marguerite, aby som vám predstavil

Henryho "od Ježiša" - vojvodu z Touraine,

obklopený jeho sestrou Eugeniou a jeho dvoma bratmi, Louisom a Alphonsom. " (Alfonz Luis XX. de Borbon)

"Mala som víziu svätého kráľa Henricha (Henry).

Videla som ho v noci kľačať samého pri oltári v akomsi nádhernom chráme a uvidela som Nepoškvrnenú Pannu Máriu zostupovať dole.

Položila na oltár červené plátno pokryté bielymi stuhami a knihu so zlatými kameňmi. Zapálila sviečky. Potom zostúpil sám Spasiteľ oblečený do kňazského rúcha. Niesol kalich a závoj.

Dvaja anjeli mu prisluhovali a ďalší dvaja nasledovali ... omša bola krátka. Na konci sa prečítalo ešte Evanjelium podľa sv. Jána. Keď omša skončila, Mária prišla ku Henrichovi, natiahla pravú ruku smerom k nemu a povedala mu že jeho čistota bola uznaná. Potom mu povedala, aby neváhal. Zrazu som uvidela anjela, ako sa dotkol jeho boku, podobne ako tomu bolo u Jakuba.

Henrich cítil strašnú bolesť a od toho dňa kríval ..."


Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820
teokracia-boziavlada.webnode.sk