Prečo pohanskí Uhri sa stali Bohom vyvoleným kráľovstvom?!

25.04.2018

Svätý archanjel Michal pri zrode Uhorska

V súvislosti so Slovenskom bola podobizeň sv. Michala použitá napríklad na zástavách spojených kresťanských vojsk pod vedením nemeckého kráľa Otta I. proti staromaďarským kmeňom v roku 955 v bitke pri rieke Lech. Pohanskí starí Maďari boli v tejto bitke na hlavu porazení - podľa kroník víťazi nechali nažive siedmych zmrzačených bojovníkov, aby odniesli správu o porážke ostatným. Táto porážka mala výrazne duchovný rozmer: po bitke boli popravení aj vodcovia maďarskej armády, čo podľa ich viery znamenalo, že sa na druhom svete mali stať sluhami víťazov.

Po tejto udalosti staromaďarské kmene opustili kočovný spôsob života a výpalnícke nájazdy na západnú Európu, definitívne sa usadili a vytvorili nový štát - Uhorsko, súčasťou ktorého bolo aj Slovensko. Zároveň zavrhli pohanských bohov - ktorí ich od prehry neochránili, čo zjednodušilo prijatie kresťanstva, dovŕšené o 50 rokov neskôr počas vlády prvého Arpádovca, kráľa sv. Štefana I. Sv. Michal teda zvíťazil nielen v bitke, ale aj tým, že prispel k obráteniu pohanov. Jeho podobizeň sa dostala aj na uhorskú kráľovskú korunu.

https://zaujimavosti.net/blog/archanjel-michal/