sv.Klotilda, kráľovná kráľa Chlodovíka

06.06.2018

* 474 Lyon, Francúzsko
† 3. jún 544 Tours, Francúzsko
Význam mena: slávna bojovníčka (zast.nem.)
Patrónka manželiek, neviest, vdov, rodičov, adoptovaných detí, chromých; notárov, francúzskych armádnych letcov; pred horúčkou, náhlou smrťou

Klotilda sa narodila okolo roku 474 ako dcéra burgundského kráľa Chilpericha II. Vydala sa za kráľa Chlodovika I.

Spolu založili dynastiu Merovejovcov, ktorá vládla vo Franskej ríši vyše 200 rokov. Zosobášili sa asi roku r. 492 alebo 493.

Vďaka Klotilde sa pôvodne pohanský kráľ Chlodovik neskôr obrátil na kresťanstvo.
Keď zomrel, Klotidla sa utiahla do Tours. Jej synovia boli veľmi rozhádaní. Ona sa za nich neprestajne modlila najmä k sv. Martinovi, patrónovi mesta Tours. V tomto meste aj zomrela. Pochovali ju v Sainte-Genevieve v Paríži, v kostole, ktorý dali postaviť spolu so svojím manželom. Často je vyobrazovaná v modlitbe ako prosí za svojich synov.

Sv. Gregor VII., pápež
"Chlodovik svojou korunováciou získal status vikára samého Boha, Kristovho vojaka, ktorý je umiestnený nad všetkými ostatnými panovníkmi."

Gregor IX., 1239
"Francúzsko je kráľovstvom Boha, preto aj nepriatelia Francúzska sú nepriateľmi Krista."

Sv. Alfonz Liguori, 1732
"Ale beda vám, Francúzi. Je pravda, že práve váš vplyv je rozhodujúci pre preváženie buď dobra alebo zla v celom svete!" (dôvod, prečo okultisti usporiadali prvú veľkú protikatolícku a protimonarchistickú revolúciu práve vo Francúzsku?)

Sv. Remigius Chlodovíkovi, 496
"Kráľovstvo Frankov je Bohom predurčené, aby bránilo rímsku cirkev, ktorá je jediná pravá Kristova cirkev. Tvoje kráľovstvo bude víťazné a prosperujúce, verné rímskej viere. Ale kedykoľvek sa spreneverí svojmu veľkému poslaniu, bude prísne potrestané. "

Sv. František Saleský, 1602
"Ó krajina Francúzska, ty si tá, ktorá je vybraná, aby uštedrila rozhodujúcu porážku sekte veľkého podvodníka Mohameda."

https://politika-stat-moc.webnode.cz/news/vyjadrenia-svatych-o-francuzsku-bohom-vyvolene-kralovstvo/