13.8. sv. Radegunda, kráľovná - zanechala svetské kráľovstvo pre Božie Kráľovstvo

13.08.2018

* okolo 522 Durínsko, Nemecko
† 13. august 587 Poitiers, Francúzsko

Sv. Radegunda bola dcérou Bertaira, pohanského kráľa Thuringenu. Narodila sa pravdepodobne v Erfurte na území dnešného Nemecka. Jej otca zabil jeho brat Hermenefrid, ktorého v roku 531 porazil franský kráľ Clotaire I.

Následne dvanásťročnú Radegundu spolu s inými zajatcami deportovali ako otrokyňu do Neustrie. Pôvodne mala zomrieť ako ostatní jej príbuzní, no vďaka svojej kráse sa zapáčila kráľovi.

Poslal ju do škôl na vzdelávanie a asi o osem rokov neskôr sa s ňou oženil napriek tomu, že nesúhlasila. Roky potom musela znášať cholerickú a krutú povahu svojho manžela. Všetko to však prežívala s veľkou trpezlivosťou. Pomáhala chudobným, chorým, otrokom. Založila nemocnicu pre malomocných. Clotairovi sa to však nepáčilo a začal byť krutým. Vyvrcholilo to tým, že zavraždil aj Radegundinho posledného brata, ktorý ostal ešte nažive, Unstruta.

Nato ona opustila kráľovský dvor. Utiahla sa najprv do kláštora v Tours, kde už žila jej svokra sv. Klotilda, tiež pôvodne kráľovná. Odtiaľ prešla do kláštora v Saix.

Rehoľné rúcho prijala z rúk biskupa sv. Medarda z Noyonu.
Okolo roku 557 vybudovala v Poitiers opátstvo Svätého Kríža, kde sa utiahla.

Aj keď naliehali na ňu, aby sa stala opátkou, ona to odmietla. Jej zásluhou sa kláštor stal centrom vzdelanosti. Žila vo veľkej chudobe a askéze. S láskou opatrovala relikvie sv. Kríža. Posledné roky svojho života prežila v samote. Zomrela v kláštore v kruhu svojich spolusestier 13. augusta roku 587.