Aktuálne články

 


8. storočie
Sv. Antúza bola dcérou cisára Východnej ríše Konštantína V. Kopronima a cisárovnej Ireny. Meno dostala podľa sv. Antúzy, zakladateľky mužského a ženského kláštora, ktorú prenasledoval jej otec cisár Konštantín, keďže sa nechcela podriadiť jeho príkazu zničiť všetky obrazy svätých v rámci bludu ikonoklazmu (obrazoborectva).

* okolo 895 Enger pri Herforde, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko
† 14. marec 968 Quedlinburg, Sasko-Anhaltsko, Nemecko
Význam mena: silná, udatná bojovníčka (zast. nem.)
Atribúty: kostol, kôš s chlebom (almužna)


Sviatok: 11. marec
6. storočie
Význam mena: odhodlaný, vytrvalý, húževnatý (z lat.)
Atribúty: koruna, palma
sv. Konštantín II. zo Strathclyde

* okolo 422 Nanterre, Francúzsko
† 3. január 502 (?) Paríž, Francúzsko


marec 1225, Francúzsko
† 22. február 1270 Longchamp pri Paríži, dnes je tam dostihová dráha a mlyn Bois de Boulogne
Význam mena: Boh je štedrý (hebr.) alebo neporušená, nedotknutá, panna (román. z hebr.)

Dňa 19. februára 1984 vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. za blahoslavených 99 mučeníkov diecézy Angers, ktorí boli popravení pre vieru počas francúzskej revolúcie v čase od 30. októbra 1793 do 16. apríla 1794. Boli medzi nimi kňazi, rehoľné sestry aj laici. V tejto diecéze je známych viac ako 2000 mien ľudí, ktorí boli usmrtení, keďže sa nechceli...