Aktuálne články

 

* 474 Lyon, Francúzsko
† 3. jún 544 Tours, Francúzsko
Význam mena: slávna bojovníčka (zast.nem.)
Patrónka manželiek, neviest, vdov, rodičov, adoptovaných detí, chromých; notárov, francúzskych armádnych letcov; pred horúčkou, náhlou smrťou

"Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme" oslavují Francouzi vždy druhou neděli v květnu. Oslavy mají připomínat slavné osvobození města Orleans od Angličanů, které je datováno na 8. květen 1429. Zásluhou Johanky z Arku se podařilo prolomit sedmiměsíční obléhání města a zvrátit tím dosavadní průběh Stoleté války mezi Anglií a Francií.


8. storočie
Sv. Antúza bola dcérou cisára Východnej ríše Konštantína V. Kopronima a cisárovnej Ireny. Meno dostala podľa sv. Antúzy, zakladateľky mužského a ženského kláštora, ktorú prenasledoval jej otec cisár Konštantín, keďže sa nechcela podriadiť jeho príkazu zničiť všetky obrazy svätých v rámci bludu ikonoklazmu (obrazoborectva).

Na 224. výročie popravy kráľa Ľudovíta XVI. sa v sobotu francúzski rojalisti zhromaždili na námestí Place de la Révolution (v súčasnosti námestie Place de la Concorde). Chceli si pripomenúť jeho smrť. V bazilike Saint-Denis, princ Ľudovít XX., vojvoda z Anjou a nástupca francúzskych kráľov, sa s manželkou princeznou Marie-Marguerite zúčastnili na...

* okolo 895 Enger pri Herforde, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko
† 14. marec 968 Quedlinburg, Sasko-Anhaltsko, Nemecko
Význam mena: silná, udatná bojovníčka (zast. nem.)
Atribúty: kostol, kôš s chlebom (almužna)


Sviatok: 11. marec
6. storočie
Význam mena: odhodlaný, vytrvalý, húževnatý (z lat.)
Atribúty: koruna, palma
sv. Konštantín II. zo Strathclyde