Princ Henrich (prorokovaný kráľ) má už 2 roky

08.02.2021

S manželkou Marie-Marguerite prajeme všetko najlepšie k narodeninám nášmu synovi Henrichovi, ktorý nás už 2 roky napĺňa radosťou.

Máme ťa radi a prajeme ti všetko najlepšie k narodeninám v týchto ťažkých časoch.

Ľudovít, vojvoda z Anjou

"Mala som víziu svätého kráľa Henricha (Henry).

Videla som ho v noci kľačať samého pri oltári v akomsi nádhernom chráme a uvidela som Nepoškvrnenú Pannu Máriu zostupovať dole.

Položila na oltár červené plátno pokryté bielymi stuhami a knihu so zlatými kameňmi. Zapálila sviečky. Potom zostúpil sám Spasiteľ oblečený do kňazského rúcha. Niesol kalich a závoj.

Dvaja anjeli mu prisluhovali a ďalší dvaja nasledovali ... omša bola krátka. Na konci sa prečítalo ešte Evanjelium podľa sv. Jána. Keď omša skončila, Mária prišla ku Henrichovi, natiahla pravú ruku smerom k nemu a povedala mu že jeho čistota bola uznaná. Potom mu povedala, aby neváhal. Zrazu som uvidela anjela, ako sa dotkol jeho boku, podobne ako tomu bolo u Jakuba.

Henrich cítil strašnú bolesť a od toho dňa kríval ..."

Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820